logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

595 Самовредновање предшколских установа Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, dpalcic@ceo.gov.rs, 011 2067015, 064 8665044
АуториВесна Картал, саветник координатор за праћење остварености стандарда и вредновање васпитно-образовног рада и установа, ЗВКОВ; Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, ЗВКОВ; Љиљана Симић, стручни сарадник психолог, ОШ „Милан Муњас“, Уб
РеализаториЉиљана Драгутиновић, дипломирани васпитач предшколске установе – мастер, ПУ „Врачар“, Београд; Нада Парезановић, стручни сарадник- педагог, ПУ „Врачар“, Београд; Јасмина Вулетић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Наше дете“, Шабац; Олга Лакићевић, стручњак за образовање, ЦИП-центар за интерактивну педагогију; Биљана Радојковић, стручни сарадник-педагог, Предшколска установа ,,Јелица Обрадовић“, Младеновац; Јелена Милутиновић, васпитач, ПУ „Дечји дани“, Београд; Гордана Ђорђевић, стручни сарадник у предшколској установи, ПУ “Др Сима Милошевић“, Земун; Биљана Којовић, стручни сарадник-психолог, ПУ „11. април“ Нови Београд; Ана Којић, стручни сарадник, ПУ "Бошко Буха" - Палилула, Београд; Драгана Чикош, педагог, ПУ 'Младост', Бачка Паланка; Весна Радошевић, стручни сарадник у предшколској установи-педагог, ПУ "Љуба Станковић", Беочин; Јелена Јевтић, васпитач у предшколској установи, ПУ 'Ната Вељковић', Крушевац; Марија Средојевић, стручни сарадник-психолог у предшколској установи, ПУ „Ната Вељковић“, Крушевац; Невенка Аранђеловић, медицинска сестра-васпитач, Предшколска установа „Галеб“, Петровац на Млави; Вера Мутић, медицинска сестра-васпитач, ПУ „Дечји дани“, Београд; Тања Ћирић, струковни васпитач - специјалиста, ПУ „Бошко Буха“ – Палилула, Београд; Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, пензионер; Анета Диздар, васпитач у групи и главни васпитач, ПУ “Радосно детињство", Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање васпитно-образовног рада кроз подизање компетенција запослених у предшколским установама у области самовредновања.
Специфични циљевиРазумевање значења појма, сврхе и процеса самовредновања; Оспособљавање за примену принципа самовредновања предшколских установа; Оспособљавање за коришћење стандарда квалитета васпитно-образовних установа у процесу самовредновања; Оспособљавање за избор предмета самовредновања/облаасти квалитета; Оспособљавање запослених у ПУ за креирање плана самовредновања; Оспособљавање запослених у ПУ за креирање плана за унапређивање рада ПУ на основу резултата самовредновања; Оспособљавање васпитача, медицинских сестара васпитача за примену модела хоризонталног учења.
Теме програмаКључне вредности и начела предшколског васпитања и образовања; Сврха самовредновања; Процес самовредновања; Стандарди и вредновање – закон и подзаконски акти; Увод у самовредновање – шта самовреднујемо?; Кораци у самовредновању; Прикупљање и коришћење података; Критеријуми у процесу самовредновања; Планирање самовредновања; Сaмовредновање – корак после
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 90 000 динара. У цену су урачунати хонорари водитеља и материјали за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања