logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

594 Рани развој деце са сметњама у развоју – практични приступи, подстицање и праћење Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Народне омладине 16, Зрењанин
Особа за контактЈелена Панић, panicjelena@yahoo.com, 023 589020, 064 2554417
АуториСнежана Олушки, дипломирани дефектолог-олигофренолог, директор Основне и средње школе "9. мај", Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дипломирани дефектолог-логопед; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, реедукатор психомоторике
РеализаториСнежана Олушки, дипломирани дефектолог-олигофренолог, директор Основне и средње школе "9. мај", Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дипломирани дефектолог-логопед; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, реедукатор психомоторике
Општи циљевиПроширивање знања о елементима и карактеристикама раног развоја, јачањем умећа полазника о могућностима приступа, подстицања и праћења раног развоја деце са сметњама у развоју, оснаживањем полазника за примену свеобухватне стимулације раног развоја.
Специфични циљевиУпознавање са новим трендовима ране стимулације; Избор метода (елементи логомоторике, елементи Марта Мео метода, елементи Флор Тиме методе, сензорна интеграција) сходно потребама и могућностима деце са сметњама у развоју на раном узрасту; Овладавање начинима практичне примене праћења, приступа и подстицања сензорног, емоционалног, социјалног и интелектуалног развоја деце са сметњама у развоју на раном узрасту.
Теме програмаФазе и стандарди раног развоја од 0 до 7 године; Одступања у развоју и значај ране стимулације код деце са сметњама у развоју; Препознавање одступања у развоју и адекватан приступ деци са сметњама у развоју; Развој и подстицање моторних и когнитивних вештина деце са сметњама у развоју на раном узрасту; Развој и подстицање говорних и језичких вештина; Развој и подстицање социо-емоционалних вештина и вештина самопослуживања и бриге о себи; Индивидуални породични сервисни план - план услуга.
Циљна групанаставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена котизације по учеснику износи нето 3 000,00 динара. У цену котизације су укључени радни материјали, материјал у штампаној и електронској форми и сертификати. Установа, организатор семинара сноси трошкове смештаја и превоза едукатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања