logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

593 Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактMarina Koprivica, manja.koprivica@gmail.com, 021 4740130, 063 560294
АуториЖана Ердељан, стручни сарадник-психолог, ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад; Марина Копривица, стручни сарадник-логопед, ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад
РеализаториЖана Ердељан, стручни сарадник-психолог, ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад; Марина Копривица, стручни сарадник-логопед, ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад
Општи циљевиРазумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из аспекта темперамента, у васпитно-образовном контексту.
Специфични циљевиСтицање знања о темпераменту и девет темперамент-особина, по теорији Чес и Томас; Стицање знања о значају утицаја темперамента на развој детета; Стицање знања о непромењивости темперамента, али о могућем, значајном утицају на понашање које проистиче из темперамента; Стицање знања о значају разумевања темпераментом условљеног понашања детета и одраслог; Стицање знања и вештина за препознавање и пружање подршке деци са темперамент-изазовним понашањем; Стицање знања и вештина за прилагођавање средине, начина рада, материјала и активности за децу изазовног темперамента; Стицање знања и вештина потребних за пружање тимске подршке детету сарадњом са њиховим родитељима/старатељима.
Теме програмаО темпераменту; Девет особина темперамента по теорији Стеле Чес и Александрa Томаса; Темперамент - шанса или изазов?; Три темперамент-типа деце; Предност доброг уклапања; Сарадња са родитељима ''Ка бољем разумевању''.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара нето по учеснику, плус трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама семинара)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања