logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

592 Рад у мешовитој узрасној групи кроз призму индивидуализације Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Наша радост”, Суботица, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, -, 064 1504220
АуториДанијела Грешак, струковни васпитач, Предшколска установа "Наша радост", Суботица; Иванка Гуриновић Роквић, мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост", Суботица
РеализаториДанијела Грешак, струковни васпитач, Предшколска установа "Наша радост", Суботица; Иванка Гуриновић Роквић, мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост", Суботица
Општи циљевиЈачање професионалног капацитета и способности васпитача запослених у предшколским установама за рад у мешовитим узрасним групама и примену индивидуализације у свом раду.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача за планирање и реализацију рада у мешовитим узрасним групама у предшколским установама;Јјачање компетенција васпитача за прилагођавање садржаја свог рада индивидуалним потребама деце, њиховим интересовањима, типовима интелигенције, емоционалном склопу личности, темпераменту, социјалном аспекту; Подстицање васпитача за отвореност ка инвентивности коју изискује рад у мешовитим узрасним групама.
Теме програмаТеоријски приступ раду у мешовитим узрасним групама; Развојне карактеристике деце; Практични приступ раду у мешовитим узрасним групама; Кооперативно учење; кооперативне игре; рад у пару; Сарадња са породицом у мешовитој узрасној групи; Дискусија: „за“ и „против“ рада у мешовитим узрасним групама
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 200 динара по учеснику плус трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања