logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

591 Рад са родитељима - едукативне радионице Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 011 3232961, 063 275236
АуториЂурђевка Касагић, психолог, менаџер-тренер за пословно понашање и комуникацију, координатор програма, координатор, Београд
РеализаториЂурђевка Касагић, психолог, менаџер-тренер за пословно понашање и комуникацију, координатор програма, координатор, Београд; Маја Касагић, психолог, сарадник у настави, US medical school
Општи циљевиУнапређење професионалне компетенције медицинских сестара и васпитача за рад са родитељима.
Специфични циљевиСтруктурирање постојећих и стицање нових искустава и знања медицинских сестара и васпитача о раду са родитељима; Оспособљавање васпитача и медицинских сестара за примену стечених знања у раду са родитељима; Проверавање, преиспитивање и побољшање родитељских компетенција, улога и поступака.
Теме програмаПородица и васпитни стилови родитеља - искуства родитеља из сопственог и одрастања своје деце, очекивања од себе као родитеља, васпитни циљеви и вредности; Шта чини поље развоја, одрастања и васпитања деце у васпитно-образовним установама, улоге и одговорности одраслих у интеракцији и комуни-кацији са децом; Комуникација и интеракција у породици, посебно са дететом: процена своје улоге, одговорности и постигнућа у креирању комуникацијског поља развоја и васпитања деце; препоруке и савети како је унапредити; Комуникациона средства, вербална и невербална: како се комуникација обавља и њене функције, основе, услови и правила; практичне импликације; Комуникацијске вештине: асертивна комуникација – асертивност, шта то значи?; Вештине асертивности – кораци; Како бити јасан, а не повредити дете?; Како тражити оно што желимо?; Како изразити неслагање због понашања деце или друге особе?; Коришћење ЈА порука; Активно слушање; Процењивање со-пственог комуникацијског потенцијала, када је у питању вештина слушања, идентификовање и превазилажење баријера у комуникацији и интеракцији са децом или дргим особама; Емоције и мотиви у комуникацији: познавање и препознавање емоција, потреба, жеља, интересовања, склоности итд. деце; Конфликти -превенција и управљање:рРазумевање природе конфликта, превентивне мере и превазилажење истих; Како бити и остати успешан родитељ: структурирање постојећих искустава и знања о родитељству и одрастању деце, у светлу нових сазнања: како градити бољи однос са децом, како постати свеснији, самопоузданији и сигурнији, како градити оптимално поље развоја и одрастања деце.
Циљна групасарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал, сертификат и порез
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања