logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

59 Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаУжички центар за права детета, Ужице, Гаврила Поповића 19, Ужице
Особа за контактЈелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031 510180, 064 1219997
Ауторимр Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице
Реализаторимр Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице; Сузана Пантовић, Нексус Врање, координаторка програма за децу; Милена Димитријевић, УГ "Нексус", координаторка за људска права, Врање; Драгана Љубисављевић, директорка ОШ "Вук Караџић", Књажевац; Ана Јовановић, наставник, ОШ "Вук Караџић", Књажевац; Јован Маринковић, програмски координатор, Друштво за развој деце и младих-Отвореки клуб, Ниш; Јована Чањи Аранђеловић, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб, Ниш; Александра Јованкин, ПХ "Др Ђорђе Радић", Краљево; Александра Шуљагић, Ужички центар за права детета, координаторка програма, Ужице; Невена Мартић, ОШ "Светозар Марковић" Краљево
Општи циљевиОсвешћивање како функционише модел од стереотипа и предрасуда до дискриминације и насиља; Оснаживање школе да реагује и предузме разнородне мере превенције и интервенције у које укључују децу.
Специфични циљевиУпознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање механизама настајања и последице (идентификовање механизама настанка; Разликовање описа од тумачења; Упознавање са опасностима; Упознавање са начинима њиховох превазилажења; Продубљивање знања о дискриминацији (искуство суочавања са тежином социјалне изолације, стављање у туђу позицију, упознавање са појмом, опасностима, примерима дискриминације у у ОВ систему; Препознавање примера; Упознавање са механизмима реаговања и нивои одговорности). -Упознавање са појмом и врстама насиља (разликовање облика насилног понашања према врсти и интензитету; препознавање актера који се укључују у решавање случајева насиља, зависно од интензитета; освешћивање начина превенције насиља у школи).
Теме програмаПредрасуде и стереотипи; Дискриминација као принцип конвенције о правима детета; Заштита од дискриминације; Заштита од насиља, злостављања и заменаривања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 9 000.00 динара нето) укупно 18 000,00 динара; административни трошкови: 2 000.00 динара по семинару; материјал, копирање прилога и сл. – 3 000.00 динара по семинару; трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. трошкови преноћишта (1, 2 преноћишта у зависности од удаљености места реализације тренинга) 6. трошкови, ручка, освежења учесника семинара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања