logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

588 Припрема за полазак у школу кроз јачање унутрашњих ресурса деце за ефикасну адаптацију на школске услове Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Београд, Браће Љубинковић 82, Петровчић, Београд
Особа за контактМарина Бунчић, marina.psiholog@gmail.com, 011 4280806, 064 1475865
АуториВесна Јањевић Поповић, психолог, ОШ "20. октобар", Нови Београд; Љиљана Драгутиновић, мастер васпитач, ПУ "Врачар", Београд; Нада Парезановић, предшколско-школски педагог, ПУ "Врачар", Београд; Тања Узелац Туфегџић, педагог, ОШ "20.октобар", Нови Београд
РеализаториЉиљана Драгутиновић, мастер васпитач, ПУ "Врачар", Београд; Нада Парезановић, предшколско-школски педагог, ПУ "Врачар", Београд; Тања Узелац Туфегџић, педагог, ОШ "20.октобар", Нови Београд
Општи циљевиПрипрема за полазак у школу кроз јачање унутрашњих ресурса деце за ефикасну адаптацију на школске услове; Рано уочавање деце са могућим тешкоћама у школском учењу и развијање стратегија подршке развоју деце и адекватних модела сарадње са родитељима.
Специфични циљевиРазвијање стратегија за рано уочавање деце са могућим тешкоћама у школском учењу и израда плана специфичне подршке за на пример леворуке, нестрпљиве, са проблемима у понашању, разумевању почетних математичких појмова, комуникацијским вештинама...; Прилагођавање сарадње са родитељима у најбољем интересу детета; Развијање активности за подстицање способности самоконтроле и самопроцене својих активности; Систематизовање дечјих случајних знања и побољшавање дечјих знања о непосредном окружењу; Активности јачања унутрашњих ресурса деце кроз игру опажање, уочавање, упоређивање и самосталност кроз израду индивидуалних планова подршке; Модели сарадње са школом кроз конструктивну размену информација о дечјем развоју.
Теме програмаУпознавање и увод у Програм семинара кроз; Изазови школских захтева – постојећи услови: школа - вртић; Упознавање са различитим стратегијама за рано уочавање деце са могућим тешкоћама и активности јачања њихових капацитета кроз: упознавање са различитим моделима процене дечјих способности, понашања и навика: интревју, цртеж, друштвене игре и активности систематског посматрања, чек листе; упознавање са блоковима активности за развој пажње, опажања, концентрације, емпатије..; Искуства у припреми деце за полазак у школу кроз интегрисане активности и развијање пројеката, кроз: систематизовање дечијих случајних знања, упућивање на принципе активног учења, истраживачких активности, упућивање на литературу; Изазови сарадње са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 500 динара обухвата: надокнаде предавачима, путне трошкове, припрему радног материјала у електронској и папирној форми, потрошни материјал, техничку подршку, организационе трошкове и трошкове издавања сертификата. Цена за групу од 30 учесника је 85 000,00 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања