logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

585 Превенција агресије и насиља у раном узрасту Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактНиколета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 011 2658439, /
Ауторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор Универзитета у Београду ( у пензији); др Николета Гутвајн, научни саветник, Институт за педагошка истраживања у Београду, директор Института
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор Универзитета у Београду ( у пензији); др Николета Гутвајн, научни саветник, Институт за педагошка истраживања у Београду, директор Института за педагошка истраживања у Београду; Марко Батур, дипл. специјални педагог, васпитач, Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву; Сунчица Тодоровић, васпитач, Предшколска установа „11. април“, Нови Београд; Светлана Јанковић, васпитач, Предшколска установа „11. април“, Нови Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је да васпитачи у предшколским установама усаврше своја знања и развију вештине потребне за успешно спречавање агресивног понашања деце у вртићу и за рану превенцију вршњачког насиља.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су да васпитачи: развију свест о значају, потреби и могућностима ране превенције агресије и вршњачког насиља; добију научно засноване и савремене информације о дечјем социјалном развоју и факторима који утичу на испољавање агресије и вршњачког насиља; стекну знања о савременим приступима у превенцији насиља на раном узрасту; овладају вештинама практичне примене проверених поступака за смањење агресије и превенцију вршњчког насиља у предшколској установи; изграде ставове о значају раног и континуираног подстицања развоја просоцијалног понашања деце и стекну професионалне вештине за подржавање тог развоја.
Теме програмаАгресија и насиље као проблем савременог друштва; Дефинисање основних појмова; Развојни ток агресије; Разумевање агресије: извори агресије и фактори који утичу на испољавање агресије; Начини спречавања и смањивања агресивног понашања деце у предшколској установи; Рад са родитељима и сарадња са локалном заједницом у циљу сузбијања и превенције агресије и вршњачког насиља међу децом; Увод у програм за учење социјалних вештина; Како учити децу социјалним вештинама
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 динара по учеснику (нето) + путни трошкови за реализаторе семинара и трошкови преноћишта за 2 реализатора, уколико је место одржавања семинара од Београда удаљено више од 200 км. У цену су укључени хонорари за предаваче и трошкови припреме материјала (текстови предавања, скале процене социјалног понашања,вежбе за учење социјалних вештина ) за за учеснике семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања