logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

584 Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 011 3232961, 063 275236
АуториЂурђевка Касагић, психолог, менаџер-тренер за пословно понашање и комуникацију, координатор програма, координатор, Београд
РеализаториЂурђевка Касагић, психолог, менаџер-тренер за пословно понашање и комуникацију, координатор програма, координатор, Београд; Маја Касагић, психолог, сарадник у настави, US medical school
Општи циљевиУнапређење професионалне компетенције медицинских сестара и васпитача за неговање и подстицање развоја практичног мишљења код деце најмлађег узраста, а у функцији интелектуалног и општег развоја.
Специфични циљевиСтруктурирање постојећих и стицање нових искустава и знања медицинских сестара о предметно делатним активностима у развоју практичног мишљења код мале деце; Унапређење компетенције за област интелектуалног развоја мале деце и методику рада на његовом подстицању; Унапређивање компетенције за поучавање и учење: познавање општих принципа, циљева и исхода рада на подстицању практично делатних активности и практичног мишљења; Оспособљавање медицинских сестара и васпитача за примену стечених знања у раду са децом на развоју практично делатних активности и опажајно практичног мишљења.
Теме програмаПрограм: зашто, исходи, практичне импликације; Општи проблеми развоја мишљења код деце: Теорије делатности и развоја мишљења; Особености спонтаног учења деце; Опажајно практично мишљење мале деце: Карактеристике и функционисање, појава, развијање, улога и значај практичних радњи, улога одраслих, задаци и методика рада са децом
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 400 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал, сертификат и порез
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања