logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

581 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021 451683, 064 2470152
Ауторимр Ибоја Гера, психолог, Координатор за квалитет и развојне пројекте, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; Драгана Бабић, стручни сарадник, педагог, ШОСО “Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад
РеализаториДрагана Бабић, стручни сарадник, педагог, ШОСО “Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад; Аница Дудварски, психотерапеут, Дом здравља "Бечеј", Бечеј; Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог, Нови Сад; Снежана Родић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Тајана Дивилд, стручни сарадник-педагог, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Слава Тимарац Јованов, стручни сарадник-педагог, ПУ "Дечја радост", Панчево; Александра Стојановић Ружичић, стручни сарадник- психолог, ПУ "Дечја радост", Панчево
Општи циљевиОсвестити стручњаке и родитеље о друштвеном, професионалном и личном значају подстицања дечјег самопоштовања, њиховим оснаживањем за разумевање,програмирање, примену, евалуацију и планирање посебних поступака у сарадњи вртића и породице.
Специфични циљевиУпућивање у начине примене Приручника за подстицање дечјег самопоштовања – ЈА, (аутора Гера Ибоје и Љубице Дотлић) и предложених активности за децу, васпитаче и родитеље; Указивање на значај три аспекта самопоштовања код деце, упознавање са: својим пореклом и припадношћу породици путем израде Породичног споменара (аспект фамилијарности); својим телом, осећањима, речима и жељама, кроз израду и попуњавање и изграђивање односа према свом Личном ковчежићу (аспект приватности); односом дечјих жеља, способности и права (аспект легитимности).
Теме програмаПриватност; Легитимност; Самопоштовања; Кооперативне комуникације
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника28
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
Цена3 900 динара по учеснику обуке; у цену је урачунат ЈА - Приручник за подстицање дечјег самопоштовања (у електронској форми) за сваког учесника обуке, сав материјал који користе учесници у току обуке и умножена упутства за праћење примењених активности након обуке, путни трошкови, хонорар аутора програма и хонорари два водитеља.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања