logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

580 Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализован приступ за децу предшколског узрста и њихове породице Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац, Саве Ковачевића 30, Крагујевац
Особа за контактМилка Симић, nada.naumovic@sbb.rs, 034 335074, 064 8736016
АуториАнита Ерић, стручни сарадник, Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац; Татјана Павловић, стручни сарадник, Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац
РеализаториАнита Ерић, стручни сарадник, Предшколска установа "Нада Наумовић", Крагујевац; Татјана Павловић, стручни сарадник, Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац; Владимир Драгојловић, стручни сарадник, Предшколска установа "Сунце", Горњи Милановац
Општи циљевиЈачање компетенција реализатора васпитно-образовног рада за индивидуализовани приступ у раду са децом предшколског узраста; Јачање компетенција реализатора васпитно-образовног рада за индивидуализовани приступ са породицом.
Специфични циљевиУочавање и идентификовање индивидуалних разлика међу децом и начини планирања васпитно-образовног рада у складу са тим; Истраживање, примена, евалуација и документовање нових приступа и стратегија индивидуализованог рада са децом; Препознавање могућности за учешће родитеља у планирању, примени, евалуацији и документовању индивидуализованог рада са децом; Систематско праћење у функцији подршке развоју и напредовању деце предшколског узраста.
Теме програмаПланирање васпитно- образовног рада и начини прикупљања података о деци; Планирање активности за подршку развоју и напредовању детета; Кратак садржај:откривање и примена нових приступа и стратегија индивидуализованог рада са децом, вођење документације; Планирање сарадње са породицом кроз индивидуализовани приступ; Систематско праћење у функцији напредовања деце; Рад учесника у договореним активностима; Подршка предшколској установи кроз евалуацију реализованих активности учесника семинара
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по учеснику је 2 500.00 динара односно за групу од 30 учесника цена је 75 000.00 динара. У цену су урачунати: путни трошкови за реализаторе и радни материјал за учеснике. Техничку подршку семинара обезбеђују реализатори семинара. Простор и освежење обезбеђује установа у којој се семинар реализује.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања