logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

58 Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за умеће родитељства Школа за родитеље, Београд, Улица Булевар краља Александра 79, Београд
Особа за контактЈелена Холцер, jelenaholcer@sbb.rs, 064 0613314, 064 0613314
АуториЈелена Холцер, дипломирани педагог, директор и стручни сарадник „Школе за родитеље“, Београд; Милијана Лазаревић, мастер педагог, стручни сарадник ПУ "Трешњобер", Београд
РеализаториЈелена Холцер, директор и стручни сарадник „Школе за родитеље“, Београд; Милијана Лазаревић, стручни сарадник - педагог, ПУ "Трешњобер", Београд; Татјана Матијаш, професор грађанског васпитања, Саобраћајно-техничка школа Земун, Београд; Бојана Урошевић, секретар Педагошког друштва Србије
Општи циљевиЈачање компетенција полазника програма неопходних за превенцију, рану идентификацију и примену иновативних модела превазилажења агресивног понашања код деце.
Специфични циљевиСтицање нових и продубљивање постојећих сазнања о аграсивности код деце, њеним узроцима и облицима испољавања; Проширивање знања о моделима превенције насиља у вртићу/школи; Упознавање са развојним карактеристикама деце у области креативног развоја и могућностима подстицања креативности; Усвајање ненасилних модела комуникације и посредовања у конфликтним ситуацијама; Овладавање техникама подстицања креативног начина размишљања и решавања проблема; Оснаживање за практичну примену техника подстицања развоја креативности и креативног изражавања у циљу сублимације агресивности код деце/ученика.
Теме програмаСтавови полазника и теоријске основе агресивности; Превенција насиља у вртићу/школи; Освешћивање сопствене креативности; Развој креативности код деце; Превенција агресивности кроз креативно изражавање; Креативни приступ решавању проблема насталих услед агресивног понашања деце; Практична примена превентивних и интервентних активности на примерима из праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику (за групу од 30 учесника) износи 1 640,00 динара. У цену су урачунати хонорари аутора и реализатора програма, потрошни материјали, материјал за учеснике семинара и путни трошкови извођача обука.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања