logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

578 Предшколско дете јасленог узраста и класична музика Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаПУ „Раковица“, Београд, Славољуба Вуксановића 22, Београд
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 011 3582075, 064 1353536
АуториДушанка Јерковић, мастер психолог, педагошки саветник, стручни сарадник у ПУ „Раковица“, Београд; Марија Белензада, мастер психолог, стручни сарадник у ПУ „Раковица“, Београд; Мирјана Дамјанац, васпитач, ПУ „Раковица“, Београд; Мирјана Праизовић, васпитач, ПУ „Раковица“, Београд
РеализаториДушанка Јерковић, мастер психолог, педагошки саветник, стручни сарадник у ПУ „Раковица“, Београд; Марија Белензада, мастер психолог, стручни сарадник у ПУ „Раковица“, Београд; Мирјана Дамјанац, васпитач, ПУ „Раковица“, Београд; Мирјана Праизовић, васпитач, ПУ „Раковица“, Београд
Општи циљевиJачање капацитете медицинских сестара-васпитача за примену класичне музике у активностима са децом узраста до 3 године, као и за избор одговарајућих садржаја и техника рада.
Специфични циљевиДа учесницима семинара понуди избор садржаја, техника и активности које ће допринети да се код деце подстакне интересовање за класичну музику; потреба за активним слушањем класичне музике у вртићу и код куће; Да се код деце подстакне потреба да се изразе кроз ликовне и говорне активности, покрет и игру; Да код учесника развије компетентност за креативну примену програма, да их подстакне на богаћење свакодневних активности са децом различитим садржајима класичне музике; Да подстакне интеракцију између деце и медицинских сестара васпитача и деце међусобно; Да подстакне укључивање родитеља у свет класичне музике.
Теме програмаЗначај музике за децу предшколског узраста; Опште препоруке за примену класичне музике у раду са децом; Методске препоруке за слушање класичне музике; Повезаност класичне музике са развојем покрета и говора
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000,00 РСД по учеснику, што подразумева: трошкове израде семинара, хонораре за 4 аутора и реализатора (интелектуалне услуге), трошкове издавања сертификата-уверења, трошкове потрошног материјал за рад (велики чарт папири, хамер–папири, А4 фотокопир папири – бели и у боји, фломастери, стикери, лепак, маказе, илустровани часописи, амбалажни и неструктуиран материјал...), фасцикле, трошкове умножавања материјала - 16 стручних прилога, на 40 страна за сваког учесника, техничку опрему.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања