logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

573 Мали отворени програм – развој потенцијала деце раног узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаУДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Јанка Чмелика бр 87, Нови Сад
Особа за контактДрагица Гутаљ, dragica.gutalj@gmail.com, 063 584364
АуториДрагица Гутаљ, дипломирани организатор здравствене неге, Предшколска установа "Радосно детињство", Нови Сад; Мирјана Сремачки, дипломирани психолог, породични психотерапует, Центар за социјални рад града Новог Сада
РеализаториДрагица Гутаљ, дипломирани организатор здравствене неге, Предшколска установа "Радосно детињство", Нови Сад; Мирјана Сремачки, дипломирани психолог, породични психотерапует, Центар за социјални рад града Новог Сада; Анета Диздар, струковни васпитач, Предшколска установа "Радосно детињство", Нови Сад; Габриелла Милутиновић, специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа "Радосно детињство", Нови Сад
Општи циљевиЈачање компетенција реализатора васпитно-образовног рада кроз спровођење овог Програма; Целовит, холистички приступ и поштовање индивидуалних особености и способности сваког детета у развијању дечјих потенцијала.
Специфични циљевиПознавање развојних узрасних карактеристика детета, као и карактеристика сегмената игре по узрасту, те улоге одраслог у односу на перцепцију, сазнајни процес и дечји узраст; Обезбеђивање богате, стимулативне физичке средине и социјалне околине као предуслова за развој перцептиних потенцијала, чулне осетљивости и опажања; Овладавање вештинама важним за реализацију рада кроз експлоративне игре, посматрање, праћење и подстицање дететових потенцијала, сагласје дечјег духа и тела; Подршка детету у процесу развијања слике о себи и стицању поверења у своје способности.
Теме програмаВизуелни систем, аудитивни систем, вестибуларни систем, проприоцептивни систем, тактилни систем; Развој когнитивних способности у корелацији са недостатком моторичке активности деце раног узраста; Програм физичке активности; Програм у боји; Да ли се чујемо?
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 500 дин. У цену улази хонорар за ауторе и демонстраторе, материјали који се користе током рада, материјали за сваког учесника у Програму, амортизација физичко-техничких помагала. У цену не улазе трошкови превоза, исхране и смештаја за ауторе и реализаторе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61