logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

572 Мала школа саобраћаја Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, Београд, Војвођанска 278, Сурчин, 11271 Београд, Београд
Особа за контактБиљана Кордић, korda48@gmail.com, 011 8441320, 064 4157107
АуториБиљана Кордић, дипл. саобр. инж., педагошки саветник; Татјана Матијаш, педагог; Дејан Милановић, дипл. саобр. инж.
РеализаториБиљана Кордић, дипл. саобр. инж., педагошки саветник; Татјана Матијаш, педагог; Дејан Милановић, дипл. саобр. инж.
Општи циљевиОбука стручних сарадника, васпитача, наставника разредне наставе за примену интерактивних метода подучавања како би деца делотворно разумела безбедност саобраћаја као комплексни проблем и лично питање преживљавања у савременим условима саобраћаја.
Специфични циљевиПолазници ће стећи потребна теоријска и практична знања из безбедности саобраћаја којима ће обогатити своју васпитно-образовну праксу кроз различите технике примене тих знања у домену рада са децом у вртићу, као и раном школском узрасту, с обзиром на то да је могу применити са овом најризичнијом категоријом учесника у саобраћају; Планираним садржајима и активностима подстаћи ће се креативна димензија рада у предшколској установи и основној школи, као и ефикасније учење и подучавање у циљу савлађивања вештина за безбедно учешће деце у саобраћају.
Теме програмаАнализа проблема безбедности саобраћаја - увод у проблем безбедности саобраћаја у Србији; Шта са важећим СОВ? -Анализа и потенцијали СОВ-а; Зашто је важно познавање и примена прописа? - демонстрирање ЗОБС-а, анализа прописа, фацилитација и анализа сегмената практичног упражњавања задатака полазника, давање конструктивне повратне информације; Опасне ситуације у саобраћају-кључне информације потребне васпитачу и учитељу за успешну припрему часа у погледу припреме педагошких радних материјала; Игром до саобраћајне културе и безбедности (примери из праксе -Храбри корјач) - начини како да се безбедност саобраћаја и рад на превенцији саобраћајних незгода са децом прилагоди узрасту и пракси; Евалуацијом до нових идеја - инструктажа у погледу употребе креирања и развијања техника евалуације теме безбедност саобраћаја; договор око узајамне размене примера своје наставне праксе у области безбедности саобраћаја; Разматрање података евалуације и самоевалуације свог рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. по учеснику (за 30 полазника = 90 000 бруто); накнаде ѕа водитеље - бруто 60 000, путни трошкови - 5 000, радни материјал за водитеље - 5 000, едукативни материлали - 5 000; освежење и оброк за полазнике (30 полазника×500 дин) - 15 000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања