logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

571 Корак по корак за здрав корак Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Пчелица”, Ниш, Орловића Павла бб, Ниш
Особа за контактЖаклина Митровић, mitrovicz21@gmail.com, 018 524990, 063 1181210
АуториЗоран Јонић, директор Предшколске установе ''Пчелица'', Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу пзз, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш
РеализаториЗоран Јонић, директор Предшколске установе ''Пчелица'', Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Роза Николић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Миланка Пејчић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу пзз, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Љиљана Стаменковић, психолог, Предшколска установа „Пчелица“, Ниш
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника неопходних за остваривање циљева физичког васпитања, кроз интеграцију са другим областима рада на предшколском узрасту.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача да препознају и идентификују снаге сваког детета у контексту одрастања и примене садржаје, облике и методе рада из активности понуђених програмом; Тимски рад у процесу развијања програма и јачању партнерства са родитељима; Развијање креативности и естетског изражавања кроз покрет.
Теме програмаОсновне карактеристике развоја стопала код деце са анализом досадашње праксе; Принципи и вежбе за превенцију равних стопала; Примена средстава (играчака и реквизита) ради боље мотивације, правилног извођења и бржег усвајања вежби уз укључивање родитеља; Повезаност научно проверених садржаја превентивног вежбања са различитим областима васпитно образовног рада у институционализованим установама са децом предшколског узраста
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу и шта је у цену урачунато: надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјал, CD и DVD, освежење. Укупна цена је 75 000 динара без пдв.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања