logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

570 Корак даље са лутком кроз предшколско образовање Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024 874733, 0648062059
Ауторимр Србислава Павлов, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда; Софија Јегарски, васпитач деце предшкослког узраста, ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда
Реализаторимр Србислава Павлов, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда; Софија Јегарски, васпитач деце предшкослког узраста, ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда
Општи циљевиРазвој професионалних вештина у изради гињол лутака и подстицање личног развоја васпитача и медицинских сестара-васпитача за унапређење васпитно-образовне праксе у предшколској установи.
Специфични циљевиУсвајање и примена обуке за израду професионалне гињол лутке; Осавремењавање наставе кроз примену иновативног дидактичко-методичког модела у раду са лутком; Оснаживање компетенција васпитача и мeдицинских сестара васпитача у примени лутке као дидактичког средства, индивидуалном, васпитном, образовном и терапеутском раду, у вршњачким групама са посебним освртом на инклузију.
Теме програмаСвет лутака, педагошка вредност дечије игре са сценском лутком; Сценска лутка - развој умешности и креативности васпитача у изради професионалне гињол лутке
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 000,00; спецификација: радни материјал, бруто хонорар за реализаторе
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61