logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

569 Кад се лутка у сцену утка Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево
Особа за контактСлободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 0628883800
АуториСлободанка Радосављевић, васпитач, Савез удружења васпитача Србије, председник; Марија Старчевић, педагог, предшколска установа „Дечје царство“, Велика Плана, директор
РеализаториСлободанка Радосављевић, васпитач, Савез удружења васпитача Србије, председник; Марија Старчевић, педагог, предшколска установа „Дечје царство“, Велика Плана, директор
Општи циљевиРазвој професионалних компетенција за унапређивање васпитано- образовне праксе упознавањем основе луткарске и сценске уметности применом иновативних метода и техника; Повећање квалитета, занимљивости и ефикасности рада и примене лутке и сцене.
Специфични циљевиРазвијање комуникацијских вештина, сарадње, сценске културе и креативности; Усвајање и примена знања о луткарству, садржаја, метода и техника, примена вештина у изради игровног средства–лутке и луткарске сцене пратећи просец, а не исход; Осавремењавање рада кроз примену конкретних креативних лутака и сцене; Оспособљавање за примену луткарства у индивидуалном раду са посебним освртом на инклузију, припрему и извођење луткарског наступа, учешћa на манифестацијама, за индивидуално напредовање васпитача за израду и примену лутке у свакодневном раду кроз критичку (само)анализу примене лутке и луткарских представа предшколских група и дечјих позоришта; Подстицање на даљи самосталан рад, размену искустава, знања и умења из области луткарства.
Теме програмаОснове луткарства; Историја луткарства, националне лутке; Појам лутке, Значај лутке у раду са децом; Врсте лутака и примена - модели, лутка - неограничене могућности; Појам, значај, врсте и облици сцене; Врсте сцене и примена-модели; Луткарско позориште - лутка, сцена и сценографија.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000,00 динара нето по учеснику; штампани материјали: Луткарска игра, Подстицање креативне игре, Кретаивне луткарске играрије, Дете и сценска лутка, Изражајне могућности сцене; фотографије лутака: лутке на штапу, лутке на концу, папирне лутке, гињол лутке и др; скице модела сцена
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања