logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

568 Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаПУ „Раковица”, Београд, Славољуба Вуксановића 22, Београд
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 011 3582075, 064 1353536
АуториДушанка Јерковић, стручни сарадник, мастер психолог, педагошки саветник, ПУ "Раковица"; Марија Белензада, стручни сарадник, мастер психолог, ПУ "Раковица"; Зорица Пантовић, стручни сарадник, мастер педагог, ПУ "Раковица"; Драгана Спасојевић, стручни сарадник, мастер педагог, ОШ "Ђура Даничић"
РеализаториДушанка Јерковић, стручни сарадник, мастер психолог, педагошки саветник, ПУ "Раковица"; Марија Белензада, стручни сарадник, мастер психолог, ПУ "Раковица"; Зорица Пантовић, стручни сарадник, мастер педагог, ПУ "Раковица"; Драгана Спасојевић, стручни сарадник, мастер педагог, ОШ "Ђура Даничић"
Општи циљевиОпшти циљ програма је да оснажи васпитаче и медицинске сестре васпитаче на постицање социјалног развоја деце, да укаже на значај позитивне атмосфере и групне динамике у вртићу и на могуће начине њиховог стварања.
Специфични циљевиУпознавање васпитача и медицинских сестара са начинима организовања физичке средине; Оснаживање васпитача и за различите начине организовања социјалне средине; Упућивање васпитача у начине развијања и подстицања пажње и концентрације код деце; Оснаживање васпитача за упознавање родитеља са значајем Припремног предшколског програма и начинима њиховог укључивања у његову реализацију; Развијање знања и вештина о значају и различитим облицима сарадње са породицом као значајним чиниоцем у стварању позитивне атмосфере у вртићу; Стицање знања о значају ситуационог учења и развијање вештина коришћења свакодневних животних ситуација за учење деце; Развијање навика за садржајнији приступ гледању позоришних представа за децу.
Теме програмаПријатна атмосфера; Упознавање: шта је добра атмосфера; Особине и понашање деце; Како доприносимо бољој атмосфери у групи; Карактеристике физичке средине; Подстицајне и ометајуће особине физичке средине; Прилагођавање физичке средине; Вишеструка интелигенција; Карактеристике социјалне средине; Оснаживање васпитача за различите начине организовања социјалне средине; Решавање различитих „проблем“ ситуација; Кооперативне игре и такмичарске игре; Дебата; Развој концентрације и пажње - стварање групне динамике; Упућивање васпитача у начине развијања и подстицања пажње и концентрације код деце; Како се може допринети стварању; Различити начини укључивања родитеља - значај игре и играчака; Укључивање родитеља у планирање и реализацију активности; Значај родитељских састанака и начин организовања истих; Улога родитеља у стварању позитивне атмосфере у групи; Ситуационо учење – свакодневне ситуације; Стицање знања о значају ситуационог учења и развијање вештина коришћења свакодневних животних ситуација за учење деце; У позоришту - активности за садржајнији приступ гледању позоришних представа (у вртићу или у дечјем позоришту); Активности пре и после гледања представа
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500,00 РСД по учеснику што укључује: трошкове израде семинара, хонораре аутора и реализатора, трошкове потрошног материјала (умножавање материјала који се дели полазницима (10 стручних материјала се дели сваком учеснику на семинару), фломастери, фасцикле, фотокопир папир за рад), трошкове издавања сертификата.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања