logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

567 Ја полазим у школу – индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Наша радост”, Суботица, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, -, 064 1504220
АуториВиолета Врцељ Одри, педагог, ПУ "Наша радост", Суботица; Милана Јовићевић, психолог, ПУ "Наша радост", Суботица
РеализаториВиолета Врцељ Одри, педагог, ПУ "Наша радост", Суботица; Милана Јовићевић, психолог, ПУ "Наша радост", Суботица
Општи циљевиИндивидуализовање процеса припреме детета за полазак у школу; Оспособљавање васпитача за остваривање партнерства са родитељима у процесу припреме деце за полазак у школу.
Специфични циљевиРедефинисање постојећег знања васпитача о улози одраслог у подстицању психофизичког развоја детета; Оспособљавање васпитача за примену инструмената за процену психофизичког статуса детета; Оспособљавање васпитача за вођење родитељског сасатанка у форми интерактивне обуке родитеља; Оспособљавање васпитача за вођење пријема за родитеље по установљеном протоколу; Оспособљавање васпитача за оснаживање родитеља за преузимање активне улоге у процесу припреме детета за полазак у школу.
Теме програмаПринципи на којима се засниива програм; Улоге одраслог у подстицању развоја детета; Развојни статус детета; Индивидуализација; Сарадња вртића и породице
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена по учеснику је 1 500,00 динара обухвата: хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни и други материјали за рад учесника. У цену нису урачунати путни трошкови, смештај и исхрана реализатора, као ни порези и доприноси.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања