logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

566 Ја могу – корак напред – музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, Београд
Особа за контактСнежана Ђуровић, uvbeograda@gmail.com, 011 2660060, 062 8255572
АуториДрагана Стојановић, психолог-стручни сарадник, ПУ "Звездара", Београд; Верица Јечменић, васпитач, ПУ "Савски венац", Београд; Драгиња Зупанц, дефектолог-васпитач, ПУ "Звездара", Београд
РеализаториДрагана Стојановић, психолог-стручни сарадник, ПУ "Звездара", Београд; Верица Јечменић, васпитач, ПУ "Савски венац", Београд; Драгиња Зупанц, дефектолог-васпитач, ПУ "Звездара", Београд
Општи циљевиУнапређивање стручних компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника у раду са децом са сметњама у развоју едукацијом за примену музичких активности и садржаја и визуелних картица у вршњачкој групи.
Специфични циљевиПримена музичких садржаја и активности и визуелних картица у стицању навика,вештина и знања код деце са сметњама у развоју (културнохогијенске навике, свест и брига о себи, говор и комуникација, сазнања о окружењу, самопоштовање); Проширивање сазнања васпитача, мед. сестара-васпитача и стручних сарадника о развојним сметњама код деце и могућностима примене музичких садржаја и визуелних картица у раду са њима; Оспособљавање васпитно-обрзовног кадра да интегрише музичке и визуелне садржаје планиране за дете са сметњама у развоју у план вршњачке групе; Оспособљавање васпитно-обрзовног кадра да креира нове визуелне картице и музичке садржаје у раду са децом са сметњама и без сметњи у развоју; Јачање тимског рада.
Теме програмаКако деца уче; Деца са сметњама у развоју; Како уче деца са сметњама у развоју; Визуелна средства у функцији учења код деце; Визуелна средства у функцији учења код деце са сметњама у развоју; Визуелна средства у функцији учења код деце са сметњама у развоју (лични пример учесника); Музика као подстицај; Песма кроз слике; Разноврсна практична примена музике и визуелних картица у свакодневном раду са децом
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 дин по учеснику - нето; у цену је урачунат радни материјал (папир, папир у боји, пак-папир, хамер, дрвене боје, фломастери, охо лепак, маказице, огледала, картон, тањирићи, селотејп, тканине, вуница, канап, музички инструменти, фотокопирани материјали за радионице), цд са целокупним материјалом за учеснике, надокнада предавачима, уверења за учеснике. У цену нису урачунати путни трошкови и смештај за предаваче.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања