logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

565 Индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево
Особа за контактСлободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 062 8883800
АуториДушанка Стојковић, просветни саветник, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац; Весна Дасукидис, дипломирани педагог, саветник, Сектор за инспекцијске послове у Министартву просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториДушанка Стојковић, просветни саветник, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац; Весна Дасукидис, дипломирани педагог, саветник, Сектор за инспекцијске послове у Министартву просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиПодизање нивоа професионалних компетенција васпитача теоријским и практичним знањима о индивидуализације у процесу прилагођавања детета и породице на вртић.
Специфични циљевиОспособљавање за откривања и уважавање особености детета и породице и грађење партнерских односа са родитељима у планирању и реализацији адаптације; Развијање васпитно образовног приступа који одговара потребама и особеностима сваког појединачног детета; Креирање социо-емоционалне средине која подржава учење које полази од детета.
Теме програмаПериод припреме за велику животну промену – развојно схватање адптације; Адптација – за кога све; Шта је важно за мене; Колико познајемо дете?; СРЕДИНА која ослобађа, подржава... индивидуализација средине за учење; ПЛАН АКЦИЈЕ – партнерство са родитељима у циљу индивидуализације адаптације
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 700,00 по учеснику; епецификација цене: надокнаде реализаторима и ауторима; штампани прилози; радно потрошни материјал; логистичка подршка
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања