logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

564 Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара ппредшколских установа Србије, Београд, Господар Јевремова 18, Београд
Особа за контактJadranka Spasić, spasicjadranka@yahoo.com, 011 3426287, 060 3320241
АуториЈованка Богданов, самостални саветник за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР, психолог у пензији; Љиљана Маролт, самостални саветник за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР
РеализаториЈованка Богданов, самостални саветник за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР, психолог у пензији; Љиљана Маролт, самостални саветник за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР; Анђела Ђуковић, стручни сарадник-педагог, Предшколска установа „Лане“, Гроцка
Општи циљевиОвладавање основним идејама и вештинама развијања индивидуализованог приступа деци и породици и стратегија подршке целовитом дечјем развоју.
Специфични циљевиДопринос унапређивању професионалних компетенција васпитача у домену: препознавања индивидуалних особености сваког детета (интересовања, вештина, искуства, језика, способности, културног порекла) и пружања подршке детету; развијања тимског рада и грађења партнерства са родитељима; развијања програма који уважава индивидуалне особености деце (посматрање, планирање, делање, евалуација).
Теме програмаТеоријска разматрања положаја детета у програму васпитно-образовног рада (дете и програм) и улоге одраслог; Индивидуализовање сваког дана појединих елемената програма; Развијање стратегија индивидуализације свих елемената програма; Планирање индивидуализованог програма за једно дете; Анализа своје васпитне праксе; Партнерство са родитељима у процесу индивидуализације програма
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена120 000,00 дин - цена укључује стручне материјале, хонораре за водитеље, превоз, преноћиште (по потреби).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања