logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

562 Избор средстава васпитно-образовног рада у складу са развојним карактеристикама деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021/451-683, 064/2470152
Аутори1. др Лада Маринковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 2. др Ђурђа Солеша Гријак, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Реализатори1. др Лада Маринковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 2. др Ђурђа Солеша Гријак, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Општи циљевиОспособљавање учесника за избор, употребу и анализу васпитно-образовног средства усклађеног са развојним карактеристикама детета.
Специфични циљевиРазумевање и препознавање развојних карактеристика предшколског детета применом Шеме развојних карактеристика детета. Обука учесника за анализу развојне адекватности сваког средства васпитно-образовног рада (играчка, сликовница, цртани филм, прича) применом МААД (Матрица за анализу активности прилагођене развојним карактеристикама детета - ауторски кострукт). Обука учесника за самоевалуацију анализом ефеката примене изабраног средства васпитно-образовног рада.
Теме програмаРазвојне карактеристике предшколског детета; Анализа изабраних средстава за васпитно-образовни рад и њихове развојне адекватности за дете; Матрица МААД.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику - 2700 динара (обухвата радни материјал за учеснике, освежење у паузама, материјал за евалуацију након семинара, Сертификати). Путни трошкови за реализаторе (у зависности од места извођења програма).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања