logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

561 Игралица-причалица/активности за побољшање говорног статуса деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд, Господар Јевремова 18, Стари Град, Београд
Особа за контактЈадранка Spasic, spasicjadranka@yahoo.com, 011 2633140, 060 3320241
АуториЈасна Вуклиш, дефектолог-логопед, директор ПУ "Дечји дани", Београд
РеализаториЈасна Вуклиш, дефектолог-логопед, директор ПУ "Дечји дани", Београд; Биљана Којовић, дипломирани психолог, Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за развој и високо образовање; Ана Којић, стручни сарадник-педагог, ПУ "Бошко Буха", Палилула
Општи циљевиПодстицање говорног развоја код деце са акцентом на изазивање, утврђивање и корекцију гласова деце.
Специфични циљевиПовећање броја и репертоара активности из области развоја говора и артикулације; Оспособљавање васпитача и родитеља за реализацију активности које побољшавају говорни статус деце без обавезне асистенције стручног лица - логопеда.
Теме програмаРазвој говора; Посматрање у функцији подстицања говорно језичког развоја код деце; Посматрање у функцији планирања подршке развоју говора; Вежбе дисања; Вежбе говорних органа – вежбе логомоторике; Моторика шаке и њена повезаност са развојем говора; Вежбе слушања; Вежбе опажања; Из праксе у праксу; Подстицање развоја говора путем покрета; Вежбе артикулације и дискриминације; Израда дидактичких средстава; Родитељи – партнери; Недоумице, проблеми, изазови у примени програма
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 4 000,00 динара по учеснику. У износ су урачунати: надокнада предавачима, трошкови штампања материјала за учеснике и уверења учесницима. Цена се увећава за путне трошкове и трошкове смештаја (једно ноћење) за удаљености веће од 130 км од Београда.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања