logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

560 Значај васпитно-образовног рада за развој дечије самосталности Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење васпитача Новог Сада, Народног фронта 42, Нови Сад
Особа за контактЉиљана Карделис, ljiljanakardelis@yahoo.com, 060 3248606, 060 4691301
Ауторимр Мишко Шекуларац, дефектолог-васпитач, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Ивана Богићевић, васпитач, ПУ "Радосно детињство", Нoви Сад; др Виолета Петковић, руководилац сектора за развој образовања, Педагошки завод Војводине, Нови Сад; Андреја Радовановић, дефектолог-васпитач, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад
Реализаторимр Мишко Шекуларац, дефектолог-васпитач, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Ивана Богићевић, васпитач, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; др Виолета Петковић, руководилац сектора за развој образовања, Педагошки завод Војводине, Нови Сад; Весна Вучковић, главни васпитач, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Ирена Лукић, дефектолог-васпитач, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; Андреја Радовановић, дефектолог-васпитач, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад
Општи циљевиДете - самостално, задовољно, срећно.
Специфични циљевиПроширивање знања о специфичностима деце развојног узраста; Указивање на значај коришћења вештина, метода и техника које подстичу дечију самосталност; Унапређивање вештина које утичу на развој дечије самосталности, а везане су за личне карактеристике деце.
Теме програмаКључне тачке развојног периода и утицаји родитељских и васпитачких мера и метода на самосталност деце; Дечије игре у развојном периоду које буде самосталност
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 200 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари ауторима и реализаторима обуке, као и путни трошкови.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања