logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

56 Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултурност Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 3223909, 062 8016065
Ауторидр Јелена Врањешевић, психолог, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду, одељење за психологију; мр Зорица Трикић, психолог, Senior Program Manager and REYN Interim Coordinator, International Step by Step Association (ISSA)
РеализаториЈелена Врањешевић, психолог, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду, одељење за психологију; Драгана Коруга, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд; Весна Златаровић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Борис Спасић, заменик директора, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Наташа Дражић, асистент на пројекту ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Неда Адонов, психолог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Тамара Томашевић, психолог; Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка, Ужички центар за права детета; Александра Јованкин, педагошки саветник, Пољопривредно- хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић“ Краљево; Марија Себић, васпитачица, Дому ученика средњих школа Зајечар; Петар Илић, стручни сарадник-психолог, Школа моде и лепоте, Ниш; Радмила Илић, професор психологије, Школа моде и лепоте, Ниш; Сања Печенковић, стручни сарадник, Политехничка школа, Крагујевац; Лидија Терек, стручни саветник, Центар за стручно усавршавање, Кикинда; Драгана Јовановић Аријас, социјални радник, програмска директорка, Центар Е8, Београд; Милица Велимировић ,психолог, стручни сарадник и професор, Зрењанинска гимназија, Зрењанин; Александра Суботић, педагог, стручни сарадник, Зрењанинска гимназија, Зрењанин; Тања Спасовић, психолог, ПУ "Моје детињство", Чачак; Демир Мекић, социлог, тренер, Центар Е8, Београд; Драгица Миражић Немет, психолог, наставник грађанског васпитања, ОШ “Соња Маринковић”, Нови Сад; Соња Париповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Гордана Дунаи, филозоф, професор филозофије и грађанског васпитања, Зрењанинска гимназија, Зрењанин; Ангелина Скареп, дипломирани школски психолог, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд;
Општи циљевиИзградња заједнице (у установи) у којој се негује солидарност и интеркултуралност, у којој се сва деца/млади осећају сигурно и прихваћено и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал.
Специфични циљевиДа се одрасли који су у непосредном контакту са децом сензибилишу да препознају механизме који креирају неједнакост у образовном контексту; Да се одрасли подстакну на акцију која има за циљ креирање средине у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује и у којој ће свако дете моћи да развија све своје потенцијале; Развој толеранције и уважавања различитости код деце/младих, јачање позитивне слике о себи, подстицање емпатије и солидарности у заједници, развој критичког мишљења и формирање критичког односа према реалности која их окружује.
Теме програмаИдентитет; Механизми настајања стереотипа и предрасуда; Ефекти стереотипа и предрасуда; Може и без етикета – ДИВ модел; Вештине децентрације; Исте или различите стартне позиције; Колико смо отворени за различитост; Подстицање критичког мишљења; Критичко мишљење и трансформативни дијалог; Искуство маргинализације и импликације у образовном процесу; Интеграција интеркултуралних тема у курикулум
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000,00 РСД . У цену је укључен хонорар водитеља, стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђених обуком.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања