logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

559 Знање, покрет и одрастање Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Пчелица”, Ниш, Орловића Павла бб, Ниш
Особа за контактЖаклина Митровић, mitrovicz21@gmail.com, 018 524990, 063 1181210
АуториЗоран Јонић, директор Предшколске установе ''Пчелица'', Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу пзз ,Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш
РеализаториЗоран Јонић, директор Предшколске установе ''Пчелица'', Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Роза Николић, стручни сарадник за физичко васпитање,Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Миланка Пејчић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу пзз, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Љиљана Стаменковић, психолог, Предшколска установа „Пчелица“, Ниш
Општи циљевиУнапређење здравља најмлађих; Унапређивање вештине васпитача у предшколским установама у процени, праћењу и подстицању развоја биомоторичких способности.
Специфични циљевиЕдукација васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника предшколских установа о карактеристикама моторичког развоја и биомоторичких способности деце; Оспособљавање васпитача за самосталну процену биомоторичког статуса деце и примену одговорајаућих активности на унапређивање биомоторичког развоја деце; Непосредна примена научно проверених садржаја у институционалним условима рада са децом предшколског узраста; Рад на укључивању родитеља у процес правилног одрастања и развоја биомоторичких способности деце.
Теме програмаКарактеристике одрастања, моторичког развоја и биомоторичкиг способности деце са анализом досадашње праксе; Методе и технике за процену и праћење биомоторичког статуса деце од 1 до 6,5 година; Савремене методе физичког васпитања деце у предшколској установи; Начини процене биомоторичког статуса уз примену датих инструмената; Организациони облици рада у предшколској установи и методичка упутства за извођење вежби и игара за здраво одрастање; Систематизација вежби и игара усмерених на ангажовање дечје мотивације и унапређење биомоторичког развоја деце; Увид у праћење дечјег развоја и напредовања уз сарадњу са родитељима; Специфична средства и реквизити намењени вежбама за унапређење биомоторичких способности
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена 120 000 динара без пдв. У цену је урачунато: надокнада предавачима; путни трошкови, радни материјал, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања