logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

558 Заједно у адаптацији Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Наша радост”, Суботица, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, -, 064 1504220
АуториЈасмина Кукић, стручни сарадник-педагог, ПУ "Наша радост", Суботица; • Александра Хевер, стручни сарадник-психолог, ПУ "Наша радост"; Суботица; Бисерка Јовановић, стручни сарадник-психолог, ПУ "Наша радост", Суботица
РеализаториЈасмина Кукић, стручни сарадник-педагог, ПУ "Наша радост", Суботица; • Александра Хевер, стручни сарадник-психолог, ПУ "Наша радост"; Суботица; Бисерка Јовановић, стручни сарадник-психолог, ПУ "Наша радост", Суботица
Општи циљевиЈачање професионалних и личних компетенција васпитача и медицинских сестара за реализацију програма адаптације деце на вртић и јаслице уз активно учешће дечјих родитеља.
Специфични циљевиОсвешћивање значаја примене програма адaптације; Освешћивање важности тимског рада вртића и породице у адаптацији деце; Упознавање карактеристика програма "Заједно у адаптацији"; • Уочавање везе између карактеристика Програма и Теорије афективне везаности; Сагледавање улоге родитеља и сестре/васпитача у адаптацији; Изналажење оптималних решења организације адаптације; Креативно приступање анимирању родитеља у подршци деци кроз учешће у заједничким активностима и животу у јаслицама и вртићу; Развој осетљивости за личне и породичне специфичности; Упознавање начина праћења и документовања процеса адаптације за поједино дете и групу у целини, кроз примену инструмената.
Теме програмаЗахтеви адаптације од детета; Теорија афективне везаности и адаптација; Улога породице и установе у адаптацији; Програм Заједно у адаптацији.
Циљна групасарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 1 200,00 динара, плус трошкови превоза. Укупна нето цена семинара износи 36 000,00 динара, што покрива хонораре аутора и водитеља и материјал за учеснике
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања