logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

557 Живети различитост у вртићу Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 011 3223909, 062 8016065
АуториВесна Златаровић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар; . Олга Лакићевић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар; др Јелена Врањешевић, психолог, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду, Одељење за психологију; мр Зорица Трикић, психолог, Senior Program Manager, International Step by Step Association (ISSA); Драгана Коруга, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар
РеализаториВесна Златаровић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар; Олга Лакићевић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар; Драгана Коруга, психолог, стручњак за образовање, ЦИП Центар; др Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију; Анне-Мариа Ћуковић, специјални педагог, асистент на пројекту, УНИЦЕФ, Београд; Милош Зорица, васпитач, ПУ Чукарица, Београд, вртић Бајка; Наташа Дражић, педагог, асистент на пројекту, ЦИП Центар; Неда Андонов, психолог, асистент на пројекту, ЦИП Центар; Наташа Анђелковић, струковни васпитач, ПУ ,11. април, Нови Београд, вртић Бајка; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд;
Општи циљевиПовећање доступности квалитетних предшколских програма свој деци, укључујући децу из друштвено осетљивих група, и креирање средине подстицајне за рано учење и развој уз уважавање различитости као саставног дела њихових идентитета.
Специфични циљевиГрађење заједничког разумевања предрасуда и стереотипа, њихово препознавање у свакодневном животу и професионалној пракси; Стицање знања о основним механизмима настанка и одржавања стереотипног мишљења; Упознавање са развојем предрасуда код деце и осмишљавање конструктивних стратегија за супростављање; Препознавање друштвено привилеговних група и утицаја неједнаких стартних позиција на развој, образовање и квалитет живота повезивањем развоја когнитивних способности и учење о различитостима; Стицање основних инофрмација и оснаживање за пружање подршке развоју позитивног идентитета код деце; Упознавање са различитим облицима савремене породице, афирмисање породичних кутлура и развијање свести о неопходности пружања подршке.
Теме програмаСтереотипи и предрасуде и њихов однос са идентитетом сваког од нас; Ефекти стереотипа и предрасуда; Предрасуде код деце - развојни аспект; Породице у савременом свету; Стање деце у Србији; Рaзличитoст у вртићу
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајање4 недеље (24 сата, 6 сати непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена 4 500 динара, обухвата: хонорар техничког лица, модератора и стручњака, трошкове организације непосредног сусрета и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања