logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

556 Драмске игре – подршка откривању посебности и различитости Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Сурчин”, Сурчин, Братства и јединства 2, Сурчин
Особа за контактВесна Никачевић, uprava@pusurcin.rs, 011 6555772, 062 8062075
Аутори1Ангелина Матацун, васпитач у маргинализованој групи, ПУ "Др Симо Милошевић", Земун
РеализаториАнгелина Матацун, васпитач у маргинализованој групи, ПУ "Др Симо Милошевић", Земун; Наташа Ћирић Живковић, професор разредне наставе, ОШ "Краљ Александар I", Нови Београд; Ранка Маринковић, координатор програма, организација „Образовање плус“; Mирела Стијовић, наставник у разредној настави, ОШ "Сава Јовановић-Сирогојно"
Општи циљевиУнапређивање компетенција васпитача у домену подстицања дечје креативности и подршке различитости путем драмске игре.
Специфични циљевиДопринос унапређивању професионалних компетенција васпитача у домену припреме планирања, реализације и евалуације драмских игара и активности; Препознавање и подршке дечјим аутентичним потребама и осећањима као и начинима њиховог креативног изражавања; Асертивне комуникације.
Теме програмаДрамске вежбе и игре – предвиђено време; Слободне драмске игре; Праћење дечјег развоја и напредовања у сарадњи са породицом – предвиђено време; Значај стварања климе и поверења и прихватање без процењивања – предвиђено време; Дечја искуства и дечји стваралачки израз – предвиђено време
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 динара по учеснику, 90 000,00 динара за групу од 30 учесника. У цену су урачунати трошкови (надокнада предавачима, путни трошкови, смештај, радни материјал).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања