logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

553 Вртић као сигурна база: Технике јачања квалитета бриге о деци Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија – удружење грађана, Нови Сад, Булевар Ослобођења 147/116, Нови Сад
Особа за контактВладимир Михић, mihic@ff.uns.ac.rs, 022 465627, 062 8067669
Ауторидр Ивана Михић, психолог, Филозофски факултет, Нови Сад, Одсек за психологију; Јелена Бранковић, психолог, Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Нови Сад
Реализаторидр Ивана Михић, психолог, Филозофски факултет, Нови Сад, Одсек за психологију; Јелена Бранковић, психолог, Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Нови Сад: Изабела Халас, психолог, стручни сарадник, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад; Катарина Ђурић, психолог, стручни сарадник ПУ „Чукарица“, Београд
Општи циљевиПрепознавање значаја сензитивности васпитача (и/или родитеља) као индикатора квалитета бриге о деци, те значаја и начина јачања сензитивности у циљу креирања бољих услова за развој деце.
Специфични циљевиУпознавање учесника са основним концептима теорије афективне везаности у сагледавању и процени квалитетне бриге – концепт сензитивности; Усвајање принципа и техника за рад на подизању капацитета за промену образаца односа родитељ/старатељ/васпитач – дете у контексту квалитетније бриге о детету кроз упознавање са техникама рада на јачању вештина препознавања сигнала детета, интерпретације потреба детета и увремењеног и адекватног одговора из угла теорије афективне везаности; Дефинисање и праћење минималне очекиване промене у квалитету бриге о детету - креирање плана рада на јачању квалитета бриге.
Теме програмаКвалитет бриге и сензитивност; Процена квалитета бриге; анализа интеракције родитељ/старатељ/васпитач – дете; Могућности јачања сензитивности старатеља; Елементи програма за јачање сензитивности: Јачање вештина праћења детета и примећивања дететових сигнала; Елементи програма за јачање сензитивности: Јачање вештина интерпретације потреба детета; Елементи програма за јачање сензитивности: Јачање вештина адекватне и увремењене реакције као одоговора на потребе детета; Елементи програма за јачање сензитивности: сигурна база у релацији стручни сарадник – родитељ/старатељ/васпитач
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника10
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена (нето) за групу од 10 учесника је 40 000,00 динара (или 4 000,00 по учеснику без обзира на величину групе), а у цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал са анализом примера и смерницама за практични рад учесника. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања