logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

549 Meтодичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење васпитача Војводине, Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактРадмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 021 6338749, 064 6422642
Ауторидр Власта Липовац, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Крушевцу; др Анђелка Булатовић, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду доц. др Мара Керић, наставник за физичко образовање на факултету за спорт и туризам “Tims“ у Новом Саду
Реализаторидр Власта Липовац,професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Крушевцу; др Анђелка Булатовић, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду доц. др Мара Керић, наставник за физичко образовање на факултету за спорт и туризам “Tims“ у Новом Саду
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у предшколској установи и пружање додатне подршке у раду на инклузивном програму како би се деци са специфичним потребама обезбедио равноправан приступ курикулуму.
Специфични циљевиПрограм инклузивног образовања намењен едукацији васпитача треба да оствари следеће циљеве: да развије вештине за израду индивидуалног плана подршке; да развије вештине за прилагођавање садржаја васпитно-образовног рада индивидуалним потребама деце; побољшање професионалне (методичке) компетенције за рад са децом са сметњама у развоју; оснаживање васпитача за нову улогу у инклузивном окружењу стицањем знања и вештина потребних за рад са децом са сметњама у развоју; повећање компетенција васпитача за препознавање потреба деце са сметњама и стварање нове образовне стратегије у групи; повећање компетенције за креирање активности усмерене на стандарде, уз уважавање стилова учења деце и израду развојних и диференцираних задатака.
Теме програмаMeтодичке компетенције; Модели инклузивног образовања; Игра и инклузија
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена – 50 000, по учеснику 1 700 дин. (обухвата:радни материјал; материјал за евалуацију на семинару и након семинара, сертификате за учеснике, надокнада реализаторима). Додатно путни трошкови за реализаторе (у зависности од места извођења програма - цена бензина по километражи).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања