logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

548 Maло ја, мало ти – сарадничка брига о деци Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаПУ „Полетарац”, Стара Пазова, Владимира Хурбана 13, Стара Пазова
Особа за контактЈелена Дајовић, jdajovic@yahoo.com, 022 310565, 062 565144
АуториЈелена Дајовић, координатор програма, Предшколска установа „Полетарац“, Стара Пазова; Весна Аргакијев, педагог, едукатор за професионалце и супервизор, Центар за породични смештај и усвојење, Београд
РеализаториЈелена Дајовић, педагог, Предшколска установа „Полетарац“, Стара Пазова; Весна Аргакијев, педагог, едукатор за професионалце и супервизор Центар за породични смештај и усвојење, Београд
Општи циљевиПромовисање и унапређење сарадње (тимског рада) родитеља и васпитача у циљу постизања оптималног развоја детета.
Специфични циљевиРазумевање позиције родитеља, породице као најутицајнијег васпитача детета; Препознавање фактора пресудних за сарадничку бригу (тимски рад) стручњака и родитеља о детету; Разумевање важности тимског рада, стиcaњe знања о вештинама тимског рада; Оспособљеност за идентификацију начина којима се може изградити модел сарадничке бриге о детету.
Теме програмаПридруживање групи, представљање програма, снимање стања на тему ставова стручњака о сарадњи с родитељима; Улога родитеља, породице у развоју детета; Околности и ситуације које отежавају породици задовољавање потребе детета; Комплементарне улоге породице и установе; Тимски рад као предуслов сарадничке бриге о деци; Изградња модела сарадничке бриге
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 400,00 динара (учесници добијају радни материјал и уверење) + путни трошак за реализаторе програма
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања