logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

546 „Мама/тата тренер свог детета” – програмски садржаји физичког васпитања у вртићу за децу узраста од 2 до 7 година Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење педагога физичке културе Београда, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, gospet10@gmail.com, 011 2672826, 064 2205948
АуториАлександра Стојановић Ружичић, психолог, стручни сарадник у ПУ "Дечја радост", Панчево; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања, ОШ "Младост"; Сања Угрен, наставник физичког васпитања, стручни сарадник у Савезу за школски спорт Србије
РеализаториАлександра Стојановић Ружичић, психолог, стручни сарадник у ПУ "Дечја радост", Панчево; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања, ОШ "Младост"; Милуника Петровић, дефектолог олигофренолог, ОШ "Нови Београд"
Општи циљевиУнапређивање компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у планирању и реализацији програма физичког васпитања у вртићима и пружање подршке правилном психофизичком развоју детета
Специфични циљевиРазвијање и неговање свесности код васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника и родитеља о важности свакодневног физичког вежбања - планирање и реализација физичких активности у васпитно-образованом раду; Јачање корпуса знања о различитим облицима физичких активности и игара у складу са карактеристикама узраста и могућностима њихове имплементације у свакодневну васпитно образовну праксу; Развијање и неговање сарадње на релацији вртић - породица, развијање и унапређивање међусобног поверења; Стварање услова да кроз реализацију оваквих активности родитељ боље, потпуније сагледа своје дете, унапређује свој однос, развија и јача афективну везу и ствара услове за развијање позитивног односа детета према физичком вежбању
Теме програмаПсихомоторни развој детета; Покрет ( физичка) активност – функција, улога, значење...; Програмски садржаји физичког васпитања; Израда плана физичких активности; Просторно технички услови реализације; Мама/тата, тренер свог детета - сарадња вртић - породица.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500,00 динара. У ову цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени, радни материјали, надокнада предавачима. У цену нису урачунати путни трошкови.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања