logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

545 Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаМонтесори друштво Србије, Суботица, Антона Ашкерца 3., Суботица
Особа за контактЕржебет Бедросиан, erzsebet@gtlnet.com, 024 541909, 063 8886938
Ауториспец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, специјалиста предшколске педагогије и Монтесори едукатор, ПУ "Наша радост", Суботица
Реализаториспец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, специјалиста предшколске педагогије и Монтесори едукатор, ПУ "Наша радост", Суботица; Јелена Жепинић, Монтесори васпитач-инструктор, ПУ "Наша радост", Суботица; Дајана Шимић, Монтесори васпитач-инструктор, ПУ "Наша радост", Суботица
Општи циљевиУпознавање васпитача са Монтесори методом и могућностима њене сегментарне примене у педагошкој пракси.
Специфични циљевиРазвијање стваралачког потенцијала васпитача за индивидуализовани рад и индивидуализацију рада; Упознавање са карактеристикама развојног Монтесори материјала и разумевање њихових директних и индиректних циљева за свеобухватан развој детета; Практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима; Развијање ставралачког потенцијала васпитача за прављење нових дидактичких материјала за самосталан рад или за рад деце у малим групама; Развијање способности посматрања понашања и уочавање стилова учења детета у раду са материјалима.
Теме програмаТеоријске основе Монтесори педагогије; Компатибилност основних полазишта Општих основа програма и Монтесори педагогије; Реализација садржаја из области развоја говора по принципима Монтесори методе и применом Монтесори материјала; Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника; Реализација садржаја из области развоја математичких појмова по принципима Монтесори методе и применом Монтесори материјала; Реализација садржаја из области упознавања природне и друштвене средине по принципима Монтесори методе и применом Монтесори материјала
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена по учеснику 2 500,00 динара обухвата: 2 000,00 динара по учеснику је део хонорара за аутора и едукаторе, 500,00 динара по учеснику је штампани материјал и ЦД који прати садржај програма за сваког учесника, канцеларијски и други материјали за израду дидактичких материјала. Цена не садржи путне трошкове, смештај и исхрану реализатора, као ни порезе и доприносе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања