logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

544 Радост учења – изазов подучавања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за неформално образовање „Други корак”, Нова Пазова, Црногорска 33, Нова Пазова
Особа за контактСпоменка Дивљан, spomenka.divljan@gmail.com, 022 322958, 065 3229588
АуториЖивка Комленац, стручни сарадник педагог, Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“, Шид; Споменка Дивљан, стручни сарадник педагог-психолог, Предшколска установа „Дечја радост“, Нови Бановци
РеализаториЖивка Комленац, стручни сарадник педагог, Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“, Шид; Споменка Дивљан, стручни сарадник педагог-психолог, Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци; Јасна Павловић Анић, стручни сарадник педагог, ОШ „Симеон Араницки“, Стара Пазова; Биљана Вулић, васпитач, Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци; Тања Мирчетић, васпитач, Предшколска установа "Радост“, Нови Бановци; Сања Риђошић, васпитач, Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци; Ивана Мердановић, васпитач, Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“, Шид; Татјана Фунштајн, васпитач, Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“, Шид
Општи циљевиОбогаћивање репертоара вештина васпитача и медицинских сестара, као и њихово мотивисање да креирају подстицајне услове развоја за децу, пружајући подршку дететовој потреби за игром и учењем.
Специфични циљевиПојачавање осетљивости васпитача и медицинских сестара за потребе деце, с обзиром на карактеристике учења деце различитог узраста у предшколском добу; Оснаживање васпитача и медицинских сестара за решавање различитих проблемских ситуација у процесу дечјег учења; Увиђање прилика за остваривања индивидуализације у процесу дечјег учења, са нагласком на игри и примени вршњачког – кооперативног учења; Искуствено спознавање утицаја повратне информације детету – када је дете тражи, на његову мотивацију за бављење одређеном активношћу која омогућује остваривање дететових потенцијала; Учење вештина за постизање атмосфере подстицајне за дечје учење; Увиђање значаја утицаја уређења средине на дечји развој и учење...
Теме програмаНачини учења; Средина за учење и развој; Изазови у раду васпитача и медицинске сестре-васпитача; Моћ повратне информације; Примена индивидуализације
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 800 динара по учеснику, а у цену је укључен: радни материјал за водитеље, радни и стручни материјал за учеснике и хонорар за водитеље.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања