logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

543 Рад деце на пројектима Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Милка Диманић”, Власотинце, 12. бригаде 34, Власотинце
Особа за контактЗорица Станисављевић Петровић, zorica.stanisavljevic.petrovic@filfak.ni.ac.rs, 063 8935788
Ауторипроф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш
Реализаторипроф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; проф. др Драгана Павловић, координатор програма, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за комуникологију и новинарство 3. Душанка Стојковић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац 4. Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш 5. Марија Старчевић, директор предшколске установе “Дечје царство“ Велика Плана
Општи циљевиРазвој компетенција васпитача за планирање и реализацију васпитно-образовних активности у вртићу, заснованих на пројектном приступу; Развој пројектног приступа у циљу унапређивања квалитета подучавања и учења деце на предшколском узрасту.
Специфични циљевиУпознавање васпитача са пројектним приступом у васпитно-образовном раду; Разумевање интегрисаног приступа у раду на пројектима; Припремање васпитача за стварање стимулативног окружења у циљу учења деце кроз рад на пројектима; Припремање васпитача за нове улоге у реализацији рада деце на пројектима; Припремање васпитача за израду пројеката (интеграција тема из различитих области, одабир теме пројекта); Израда пројекта по етапама (1. започињање пројекта; 2. развој пројекта; 3. евалуација и закључак), већа партиципација деце, укључивање родитеља и других одраслих из окружења; Припремање васпитача за препознавање препрека које се јављају у раду деце на пројектима и развој стратегија за њихово првазилажење.
Теме програмаПројектни приступ - појам, значење и карактеристике; Рад на пројектима као део интегрисаног приступа; Креирање окружења за учење; Улоге васпитача и рад деце на пројектима; Избор теме пројекта; Израда пројекта по етапама; Препреке и како их превазићи
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара по учеснику; цена обухвата фотокопиране материјале.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања