logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

542 Пројекти у предшколској установи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Др Сима Милошевић”, Земун, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун, Београд, Земун
Особа за контактЈелена Крсмановић, jeja0203@gmail.com, 011 2606662, 064 1968227
АуториГордана Ђорђевић, стручни сарадник-педагог, спец. управљања пројектима, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Јелена Крсмановић, стручни сарадник-педагог, мср управљања пројектима, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун
РеализаториГордана Ђорђевић, стручни сарадник-педагог, спец. управљања пројектима, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Јелена Крсмановић, стручни сарадник-педагог, мср управљања пројектима, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун
Општи циљевиОспособљавање и унапређивање вештина учесника за: развијање пројектног приступа на нивоу васпитне групе; развијање и презентовање пројеката на нивоу тимова и радних група; укључивање у развојно планирање као системске подршке у развијању квалитета.
Специфични циљевиУпознавање са принципима пројектног приступа у раду са децом; Разумевање заснованости корака у развијању пројеката на: посматрању и консултовању са децом у функцији програмирања; учењу кроз истраживање; повезивању са породицом и окружењем и посебној организацији средине за учење; Разумевање сврхе и упознавање са могућим начинима документовања и евалуације пројекта као подршке за рефлексију и развијање програма; Упознавање са начинима развијања пројеката на нивоу тимова вртића и радних група кроз: избор теме, организацију, праћење, документовање, евалуацију и презентовање; Разумевање развојног планирања као система специфичних пројеката који доприносе квалитету вртића и установе и сопствене улоге и улоге тимова у овом процесу.
Теме програмаПројектни приступ у раду са децом; Развијање пројеката на нивоу тимова и радних група; Израда презентација пројеката и излагање; Развојно планирање као системски приступ у развијању квалитета - путем пројеката; Евалуација праксе засноване на смерницама са семинара
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. по учеснику (плус трошкови смештаја и превоза ван Београда); цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања