logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

541 Програм за подстицање развоја метајезичке свести у припреми деце за усвајање читања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, Змај Јовина 29, Сремска Митровица
Особа за контактСлађана Миленковић, vs.sladjana.milenkovic@gmail.com, 022 621552, 069 1777001
Ауторидр Мирјана Николић, професор струковних студија за психолошку област; др Слађана Миленковић, професор струковних студија за област методика развоја говора и књижевност за децу
Реализаторидр Мирјана Николић, професор струковних студија за психолошку област; др Слађана Миленковић, професор струковних студија за област методика развоја говора и књижевност за децу; др Марта Дедај, професор струковних студија за област педагогија; др Гордана Мијаилови, професор струковних студија за област педагогија
Општи циљевиОспособљавање учесника за реализацију програма за подстицање развоја метајезичке свести у припреми деце за усвајање читања који се заснова на систематском увежбавању фонолошке свести и свести о синтакси.
Специфични циљевиОбука учесника за утврђивање развоја фонолошке свести и свести о синтакси и испитивање почетног читања код деце; Обука учесника за креирање и имплементацију система вежби за подстицање развоја фонолошке свести и свести о синтакси; Успостављање сарадње са родитељима у циљу заједничког рада на подстицању развоја фонолошке свести и свести о синтакси код деце; Размена искустава у оквиру стручних актива, сусрета васпитача, публиковање резултата програма на стручним скуповима...; Истраживање ефеката примене програма.
Теме програмаФонолошка свест и свест о синтакси као детерминанте описмењавања; Испитивање развоја фонолошке свести; Како подстицати развој фонолошке свести код деце?; Испитивање развоја свести о синтакси код деце; Како подстицати развој свести о синтакси код деце?; Метајезичке способности и зона наредног развоја; Како деца усвајају читање?; Развој фонолошке свести и свести о синтакси - резултати тестирања; Вежбе за подстицање развоја фонолошке свести и свести о синтакси; Сарадња са родитељима
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара; у цену је укључен ауторски хонорар за ауторе програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, смештаја, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања