logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

540 Почетна математичка писменост на предшколском узрасту Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 011 3223909, 062 8016065
Ауторимр Милица Ћебић, Методика развоја почетних математичких појмова, смер за васпитаче, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Живка Крњаја, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Милица Ћебић, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Драгана Коруга, стручњак у образовању, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Светлана Почуча, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Драгана Пурешевић, сарадник, Филозофски факултет, Београд; Ивана Прлић, сарадник, Филозофски факултет, Београд
Општи циљевиРазвијање интегрисаног приступа учењу у коме се математичка писменост подржава у реалним животним ситуацијам у вртићу.
Специфични циљевиРазвијање компетентности практичара за подршку интегрисаном учењу деце кроз истраживање, ситуационо учење и решавање проблема; Јачање компетентности практичара за подршку учењу заснованом на искуствима деце, истраживању, коришћењу и примени почетних математичких идеја у различитим реалним животним ситуацијама у вртићу; Оснаживање практичара у приступу којим подстичу децу да своја сазнања и искуства изражавају и приказују на различите начине превођењем на математички језик и елементарно моделовање; Јачање компетентности практичара за подршку развијања почетне математичке писмености код деце коришћењем математичке писмености у сввакодневним животним ситуацијама.
Теме програмаМоделовање, аргументовање: математичка писменост у вртићу; Простор, облик, моделовање, симоличко представљање: како да дођемо до ваше васпитне групе?; Количине, мере, скуп, број, решавање проблема, аргументовање: шта је све продавница; Количине, мере, предвиђање, симболичко представљање: рођендан; Простор, облик, симболичко представљање: геометријска шетња; Количина, односи, промене, мерење, предвиђање, симетрија: башта и математичари; Обрасци, односи, симболичко представљање: математичке приче; примена почетне математичке писмености у вртићу
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 000,00 РСД . У цену је укључен хонорар водитеља, стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђених обуком.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања