logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

54 Наставник као креатор климе у одељењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактДушица Малинић, malinic.dusica@gmail.com, 011 2658-439, 064/132-09-11
Ауторидр Миља Вујачић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања у Београду; др Душица Малинић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања у Београду; мр Дејан Станковић, истраживач, Центар за образовне политике, Београд; др Милан Станчић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду
Реализаторидр Миља Вујачић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања у Београду; др Душица Малинић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања у Београду; мр Дејан Станковић, истраживач, Центар за образовне политике, Београд; др Милан Станчић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду
Општи циљевиУпознавање наставника и стручних сарадника са могућностима подстицања, развијања и одржавања позитивне климе у одељењу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену стратегија које утичу на побољшање комуникације у одељењу; Оспособљавање наставника за планирање и реализацију сарадње са родитељима ученика; Оспособљавање наставника за примену поступака којима се подстиче мотивација ученика у учењу; Оспособљавање наставника за примену стратегија које помажу у откривању узрока и превенцији школског неуспеха; Оспособљавање наставника за планирање наставе усмерене на социо-емоционални развој ученика; Оспособљавање наставника за примену акционих истраживања у процесу креирања позитивне климе у одељењу.
Теме програмаКомуникацијске вештине наставника; Сарадња школе и породице; Узроци и превенција школског неуспеха; Мотивација ученика за учење; Подстицање социо-емоционалног развоја ученика у настави; Акционим истраживањем до боље климе у одељењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику je 1300 динaра у нето износу (ова цена се односи на групу од 30 учесника). На овај износ додају се порези и доприноси за ауторске хонораре и путни трошкови за водитеље семинара. Школа која организује семинар дужна је, такође, да уплати 2.500 динара на рачун Института за педагошка истраживања за припрему радних материјала за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања