logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

539 Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Наша радост”, Суботица, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, -, 064 1504220
Ауторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут, ПУ "Наша радост", Суботица; Ференц Торма, тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник
Реализаторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут, ПУ "Наша радост", Суботица; Ференц Торма, тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник
Општи циљевиСтицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних техника рада са природним материјалима (вуна, љуска од кукуруза, плодови...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима.
Специфични циљевиОвладавање разним техникама обраде и обликовања природних материјала усмерених на подстицање дечјег физичког когнитивног, емоционалног и социјалног развоја; Утврђивање зоне наредног развоја и осмишљавање креативних активности обликовања природних материјала који ће допринети напредовању деце; Освешћивање значаја организовања израде ручног рада са природним материјалима са децом предшколског узраста као стваралачког процеса који подстиче интелектуални развој и усађује детету осећај постигнућа; Упознавање са карактеристикама појединих природних материјала и начинима и могућностима њиховог коришћења с једне стране у функцији подстицања креативности даровите деце, а са друге активирања деце са сметњама у развоју и њихово укључивање у рад групе.
Теме програмаОбликовање и обрада природних материјала као технике којима се подстиче развој деце - специфичности и предности у раду са децом; Природни материјали у игри и стваралаштву деце и карактеристике мишљења код деце од рођења до 7 године; Карактеристике дечјег развоја кроз рад са природним материјалима; Применом и обликовањем природних материјала до зоне наредног развоја.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена по учеснику је 1 500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника и обухвата: хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни и други материјали за рад учесника. У цену нису урачунати путни трошкови, смештај и исхрана реализатора, као ни порези и доприноси.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања