logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

537 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту - мoдул 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 011 3223909, 062 8016065
Ауторимр Милица Ћебић, Учитељски факултет Универзитета у Београду; проф. др Живка Крњаја, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Живка Крњаја, Филозофски факултет Универзитета у Београду; мр Милица Ћебић, Учитељски факултет Универзитета у Београду; др Зорица Ковачевић, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Светлана Почуча, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Драгана Пурешевић, сарадник, Филозофски факултет, Београд; Ивана Прлић, сарадник, Филозофски факултет, Београд
Општи циљевиРазвијање интегрисаног приступа учењу којим се подржава развој критичког мишљења.
Специфични циљевиРазвијање компетентности практичара за подршку интегрисаном и кооперативном учењу; Јачање компетентности практичара за подршку развијања мултиписмености код деце коришћењем писмености у свакодневним животним ситуацијама; Оснаживање практичара у приступу мултиписмености којим подстичу децу да своја сазнања и искуства изражавају и представљају на различите начине; Јачање професионалне осетљивости практичара за укључивања породице и локалне заједнице у подршку учењу деце; Оснаживање практичара у аргументовању разлике између развијања писмености и описмењавања деце.
Теме програмаКооперативно учење; Интегрисано учење; Учење кроз акцију у локалној заједници; Игра, писменост и ситуације учења; Мултиписменост у вртићу; Књижевни кружоци
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 000,00 РСД. У цену је укључен хонорар водитеља, стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђених обуком.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања