logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

534 Моделовање у функцији учења и напредовања – некад и сад, подршка развоју – увек Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево
Особа за контактСлободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 062 8883800
АуториТатјана Иванишевић Радојковић, стручни сарадник-педагог за ликовно у ПУ "11. април“, Нови Београд
РеализаториТатјана Иванишевић Радојковић, стручни сарадник-педагог за ликовно у ПУ „11. април“, Нови Београд; Јелена Тришић, стручни сарадник-педагог у ПУ „11. април“, Нови Београд; Ивана Радовановић, васпитач у ПУ "Врачар“, Београд; Драгица Павковић,васпитач у ПУ „11. април“, Нови Београд; Ана Лукић, васпитач у ПУ „11. април“, Нови Београд; Снежана Бујишић, васпитач у ПУ „11. април“, Нови Београд; Бојана Ристић, дипломирани васпитач-мастер у ПУ „11. април“, Нови Београд
Општи циљевиПовећања компетенција запослених у области ликовног васпитања, са посебним акцентом на моделовање, у циљу развијања креативног мишљења код деце, подстицања на активан стваралачки однос према околини и подршке њиховом општем развоју и учењу.
Специфични циљевиНеговање дечијег креативног израза кроз рад са материјалима зa пластично моделовање, развијање осетљивости за ликовне проблеме и подстицање на оригиналност у њиховом решавању; Развој визуелне перцепције, фине моторике, тактилног доживљаја, осећаја за волумен и просторно компоновање код деце и подршка сигурнијем коришћењу ликовних елемената, као што су линија, облик, текстура и боја као изражајног средства детета; Оспособљавање полазника за рад са материјалима за пластично обликовање и примену новоусвојених вештина; Пружање прилике полазницима да изразе своју личну креативност у циљу бољег сагледавања подстичућих и реметилачких фактора за развој флуентности, флексибилности и дивергентног мишљења у процесу решавања ликовног проблема.
Теме програмаУпознавање са програмом и циљевима семинара; Представљање полазника; Упознавање са развојним значајем моделовања у раду са децом предшколског и школског узраста; Визуелна и тактилна перцепција као полазиште за обликовни и креативни развој; Линија као ликовно изражајно средство у моделовању; Облик и текстура у дводимензионалном компоновању; Облик и ритам у просторном компоновању; Анализа и синтеза облика, стилизација и представљање апстрактних појмова моделовањем; Употреба боје као ликовног изражајногсредства; Предуслови за развој креативности; Диференцијација ликовних активности; Моделовање као подршка развоју ситне моторике и визуелно моторне перцепције; Моделовање у функцији учења; Моделовање као подршка социо-емоционалном развоју детета; Моделовање у функцији неговања драмске игре код деце
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за семинар по полазнику износи 3 000,00 РСД нето. Цена укључује: приказ активности и практичну обуку полазника током семинара, надокнаду реализаторима, путне трошкове за реализацију семинара (до100 км удаљености од Београда), потребну опрему и материјале за рад (колоритна и природна глина, приручни материјали, алат за рад, уптреба лаптопа и пројектора), писане материјалe (практикум), евалуацију и мониторинг, издавање уверења, CD са фотографијама са семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања