logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

531 Корак по Корак - квалитетном образовном праксом ка друштву знања, за предшколске установе – 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 011 3223909, 062 8016065
АуториВесна Златаровић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, психолог, стручњак за образовање, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Олга Лакићевић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију
РеализаториДрагана Коруга, психолог, стручњак за образовање, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Олга Лакићевић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Милена Михајловић, психолог, извршна директорка ЦИП - Центра за интерактивну педагогију; Гордана Цветковић, педагог, Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за развој и високо образовање; Биљана Којовић, психолог, Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за развој и високо образовање; Слађана Голубовић, психолог, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; др Лидија Мишкељин, доцент, Одељење за педагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Анне-Мариа Ћуковић, специјални педагог, асистент на пројекту, УНИЦЕФ, Београд; Наташа Дражић, педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Светлана Радосављевић, педагог, ПУ "Наше дете", Врање; Тања Спасовић, психолог, ПУ "Моје детињство", Чачак; Весна Златаровић, психолог, стручњак за образовање, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд;
Општи циљевиРазвијање инклузивног и индивидуализованог приступа процесу образовања и васпитања уз активно учешће деце, родитеља и других актера у заједници.
Специфични циљевиКреирање подстицајне средине прилагођене и потребама детета и других актера процеса учења; Разумевање сложености васпитачке професије и важности праксе усмерене на доборобит и интеракцију; Упознавање са техникама кооперативног учења и коконструкције знања кроз истраживање и дечије пројекте; Развијање позитивног става према пуној партиципацији деце и родитеља; Развијање стратегија и политика за подршку детету и породици изложеној ризицима.
Теме програмаАспекти подстицајне средине; рутине и правила кроз визуелна средства; Прилагођавање средине за учење различитим дечијим потребама; Моја учионица/васпитна група као подстицајно окружење; Учење кроз истраживање и дечије пројекте; Документовање процеса учења; Партиципација родитеља; Партиципација деце; Подршка развоју и учењу у породици; Подршка детету у институцији; Подршка детету кроз сарадњу између институција; Деца су наша заједничка одговорност
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000,00 РСД . У цену је укључен хонорар водитеља, стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђених обуком.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања