logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

530 КОПИ програм једнаки у свему (корективно превентивне игре) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за спорт и туризам у Новом Саду, Радничка 30а, Нови Сад
Особа за контактМирјана Димитрић, mirjana.dimitric@tims.edu.rs, 021 530633, 069 1261402
Ауторидр Романа Романов, доцент на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду, Департман за спорт; др Мара Керић, доцент на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду, Департман за спорт
Реализаторидр Романа Романов, доцент на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду, Департман за спорт; др Мара Керић, доцент на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду, Департман за спорт
Општи циљевиПримена корективно-превентивних игра у васпитно образовним установама има за циљ правилан раст и развој детета, развој његових функционалних као и перцептивно-моторичких способности те усвајање обрасца активног стила понашања.
Специфични циљевиУпознавање учесника са значајем корективно превентивних игара за правилан раст и развој детета; Разумевање ефеката и утицаја телесне активности на развој функционалних способности и повећања отпорносто организма према болестима; Усвајање различитих модела игара у циљу снажења когнитивно-конативних спсобности и карактеристика детета; Подизање свести учесника о значају примене и усвајањa обрасца доброг држања тела као и активног животног стила; Оснаживање учесника за квалитетну и сврсисходну примену корективно превентивних игара у пракси.
Теме програмаТеоријски оквир и појмовне одреднице (превентива, корекција, игра, индивидуални приступ); Примене и усвајања обрасца доброг држања тела и активног животног стила детета; Које игре одабрати и како их применити (снажења когнитивно-конативних способности и карактеристика детета применом принципа индивидуализације); Ефекти и утицај телесне активности (игре) на развој функционалних способности детета; Примена корективно превентивних игара у пракси –радионица
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 1 500 динара и обухвата следеће: хонораре реализатора, путне трошкове реализатора, порез и сертификат.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања