logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

53 Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаГимназија „Вук Караџић”, Лозница, Гимназијска бр. 5, Лозница
Особа за контактМирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015 893-006, 064 3989720
Ауторидр Мирјана Николић, професор струковних студија за област психолошке науке, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица; Мирко Марковић, професор филозофије, Гимназија „Вук Караџић“, Лозница
Реализаторидр Мирјана Николић, професор струковних студија за област психолошке науке, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица; Мирко Марковић, професор филозофије, Гимназија „Вук Караџић“, Лозница; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић“, Лесковац; Милка Михаиловић, школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић“, Уб
Општи циљевиРазвијање, планирање и примена свеобухватних програма каријерног вођења и саветовања заснованих на реалним потребама ученика средњих школа у процесу планирања каријере.
Специфични циљевиРазвијати компетенције наставника-каријерних практичара за реализацију процеса КВиС са ученицима средњих школа;Подржати процес личног развоја ученика кроз индивидуално и групно саветовање, информисање, радионице и друге облике услуга каријерног вођења и допринети развоју трансверзалних вештина важних за живот и каријеру;Развијати код ученика: основне компетенције (самопроцена, одлучивање, тражење и вредновање података, одређивање и остваривање циљева), личне вештине (ефикасност, подстицање самопоуздања и самоуверености) и друштвене вештине (комуникација, тимски рад, решавање међуљудских сукоба).
Теме програмаКомпетенције наставника-каријерних практичара за КВиС; Активности каријерног вођења; Улога ИКТ-а у процесу каријерног вођења; Радионице и друге активности КВиС – искуства и препоруке; Индивидуални разговори у процесу каријерног вођења; Информационо / ресурсна база
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 400 дин по учеснику; укупна цена дводневне обуке 72 000 динара; у цену је укључен ауторски хонорар за ауторе програма и хонорари за реализаторе програма; путни трошкови, смештај и исхрана реализатора; административни и трошкови комуникације; Организација семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања