logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

529 Књижевност у дечјем вртићу – критеријуми избора и могућности коришћења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење васпитача Војводине, Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактРадмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 021 6338749, 064 6422642
Ауторипроф. др Јован Љуштановић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; мр Милена Зорић, предавач, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; мср Ивана Мијић Немет, асистент на филолошкој групи предмета, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Реализаторипроф. др Јован Љуштановић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност; мр Милена Зорић, предавач, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; мср Ивана Мијић Немет, асистент на филолошкој групи предмета, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Општи циљевиОспособљавање васпитача за разноврстан избор и креативну интерпретацију књижевних дела која могу допринети подстицању раног учења, развоју говора, социјализације, ширењу културног видокруга и разумевању мултикултуралности деце предшколског узраста.
Специфични циљевиПроширивање, иновирање и освежавање избора књижевних дела за рад у вртићу; Упознавање васпитача са неким мање познатим традиционалним и савременим књижевним делима која се могу користити у вртићу; Проширивање увида у традиционалну културу и разумевање система вредности на којима она почива; Упознавање васпитача са темама, жанровима и поетским могућностима савремене књижевности за децу (српске и преведене); Подстицање коришћења књижевности за децу за индивидуализацију и социјализацију деце, родитеља и васпитача; Подстицање комуникације и развоја говора; Подстицање различитих облика креативности.
Теме програмаКритеријуми за избор књижевног дела у вртићу; Дете у традиционалној српској култури
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику – 1 500 нето; припрема радног материјала (фоткопирање, папир, штампа) – 150 динара по учеснику, трошкови превоза реализатора – 50 динара по учеснику; административни трошкови удружења васпитача – 100 динара по учеснику Хонорари аутора и реализатора - 1100 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања