logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

528 Интегрисани приступ у планирању и реализацији садржаја у вртићу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Милка Диманић”, Власотинце, 12. Бригаде 34, Власотинце
Особа за контактЗорица Станисављевић Петровић, zorica.stanisavljevic.petrovic@filfak.ni.ac.rs, 063 8935788
Ауторипроф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш
Реализаторипроф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; Душанка Стојковић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац; Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш; проф. др Драгана Павловић, координатор програма, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за комуникологију и новинарство; Марија Старчевић, директор предшколске установе “Дечје царство“ Велика Плана
Општи циљевиРазвој компетенција васпитача за планирање и реализацију васпитно-образовних активности у вртићу, заснованих на холистичком приступу; интеграција различитих тематских садржаја у циљу унапређивања квалитета подучавања и учења на предшколском узрасту.
Специфични циљевиУпознавање васпитача са холистичким приступом у васпитно-образовном раду; Припремање васпитача за процес планирања кроз интеграцију различитих области и тема; Указивање на значај интегративног приступа у образовању деце предшколског узраста; Реализација активности кроз интегрисање тема за учење, напредовање и развој предшколске деце; Разумевање повезаности квалитета подучавања кроз интегрисани приступ са функционалнијим и трајнијим знањима која деца предшколског узраста усвајају.
Теме програмаИнтегрисани курикулум - појам, значење и карактеристике; Интеграција тема и садржаја рада; Планирање у интегрисаном курикулуму; Контекст учења у интегрисаном приступу; Сценарио за реализацију активности заснован на интегрисаном приступу; Документовање у интегрисаном приступу
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара по учеснику; цена обухвата фотокопиране материјале.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања